Alle bakkers in Friesland

Franeker

Van der Kloet – de Echte Bakker Voorstraat – Franeker

Sneek

Posthuma – de Echte Bakker Sneek

Grou

Bakkerij Andringa

Stiens

Echte Bakker Nico en Aeltsje de Groot

Zwaagwesteinde

Eddy de Jong – de Echte Bakker Zwaagwesteinde

Ureterp

Bakkerij van der Molen – Ureterp

Drachten

Limburgia Dragten

Veenwouden

Bakker van den Berg – Veenwouden

Heerenveen

De Bakker van Verloop – Koningin Julianaweg Heerenveen

Akkrum

Marten Boonstra – De Echte Bakker Akkrum