Alle bakkers in Friesland

Van der Kloet – de Echte Bakker Voorstraat – Franeker

Posthuma – de Echte Bakker Sneek

Bakkerij Andringa

Echte Bakker Nico en Aeltsje de Groot

Eddy de Jong – de Echte Bakker Zwaagwesteinde

Bakkerij van der Molen – Ureterp

Limburgia Dragten

Bakker van den Berg – Veenwouden

De Bakker van Verloop – Koningin Julianaweg Heerenveen

Marten Boonstra – De Echte Bakker Akkrum