Alle bakkers in Leeuwarden

Leeuwarden

Bakker van den Berg – Lieuwenburg – Leeuwarden

Leeuwarden

Bakker van den Berg – Kwartelstraat – Leeuwarden

Leeuwarden

Van der Kloet – de Echte Bakker Bilgaardpassage – Leeuwarden

Leeuwarden

Echte Bakker Bruinsma Leeuwarden

Leeuwarden

Van der Kloet – de Echte Bakker Wagnerstraat – Leeuwarden